Yıkama

Yıkama

Hazır mamul haline getirilmiş tüm tekstil ürünlerinin terbiye ve özel finishing işlemleri, uluslararası firmalar ve bağımsız denetim kuruluşlarınca tescillenmiş; kalite yeterlilik ölçülerinde, YILTEKS Yıkama bünyesinde yapılmaktadır.

Yıkama Nedir?

Ham olarak gelen dikilmiş mamullere su, kimyasal, ısı ve taş ile yapılan yaş işleme “yıkama” adı verilir. İlk olarak haşıl sökme işlemi yapılır. Amaç; dokuma dairesinde çözgü ipliklerinin dayanıklılığını arttırmak için ipliklere aplike edilen ve hidrofob bir malzeme olan mamulun, banyo içerisinde ıslanmasını engelleyen nişastanın uzaklaştırılmasıdır. Nişasta mamulden uzaklaştırıldıktan sonra müşterilerin istekleri doğrultusunda yarı mamul, taş ve enzimlerin yanı sıra koruyucu birtakım kimyevilerle işleme sokulur. Taş, enzim miktarı ve sure, istenilen efekte ve renge göre daha önce Ar&Ge ve Laboratuvar bazında yapılmış çalışmalar ve edinilmiş deneyimler ışığında ayarlanıp, mamulun cinsine göre çeşitli makine gruplarında yapılır. Kullanılan taşların, kapiler bir özelliğe sahip olması nedeniyle; kumaşın üzerindeki indigo boyar maddesi kumaştan sürtme yolu ile uzaklaştırılmakta ve yarı mamul, belirli bir efekt almaktadır. Enzimler efektin elde edilmesinde çok önemli bir yer tutar. Bu protein molekülleri indigo boyar maddesini bozar ve taş yardımı ile materyalden uzaklaştırır. Banyoya geçen bozulmuş boyar maddenin tekrar materyale geçmesi, çeşitli kimyasallar ile engellenir. İstenirse malın rengini daha da açmak için klorür esaslı kimyasallarla işleme sokulur, oksidasyon maddesi ile nötralize edilir. Standart yumuşatma veya istenirse özel yumuşatma yapılır. Mamul sıkılır, kurutulur ve renk kontrolü yapıldıktan sonra müşteriye hazır hale getirilmiş olur.